Werkwijze//

Visie//

Achtergrond//

Insectenhotel

Insectenhotels bieden meerdere soorten insecten, van solitaire bijen en wespen tot vlinders maar ook vogels, egels en muizen, een nestgelegenheid. Deze onderkomens worden gebouwd in een voedselrijke omgeving, opdat het de biodiversiteit ten goede komt en de variatie in plant en diersoorten bevorderd wordt.

 

Website In progress

VOOR MEER INFO

Bel of mail

info@schorsenscheef.nl

Daarnaast adviseert Schors en Scheef aan gemeenten en andersoortige instellingen, bij initiatief en  uitvoering van speelnatuur.

 

Schors en Scheef heeft de afgelopen jaren verschillende speellandschappen ontworpen èn gebouwd. Grotere en kleinere; bij scholen, kinderopvang en natuurspeelterreinen. Er is gebouwd met natuurlijke materialen, in een ingetogen en gelijkertijd beeldrijke vormgeving.

Regelmatig worden waar mogelijk, zowel kinderen als volwassenen betrokken bij het bouwproces, beplanting, wilgenbouwsels etc.

Speelelementen worden bij voorkeur speciaal voor de situatie bedacht en ontworpen, waarbij rekening wordt gehouden met gebruikswensen, materiaalgebruik en veiligheid. Speeltoestellen worden gekeurd en voorzien van een keuringscertificaat en een logboek.

keuringscertificaat

Aandachtspunt

De speellandschappen

De speellandschappen van Schors en Scheef komen tot stand door de bevlogen aanpak van Wilco Kwerreveld. Met zijn achtergrond als ruimtelijk vormgever èn die van uitvoerend vakman is Wilco een kritisch ontwerper en een poëtisch bouwer van speelelementen in één.

read more...

workshop en advies

Duurzaam

Schors en Scheef werkt indien nodig samen met een toegewijd team van een ecologisch hovenier, landschapsarchitect, ontwerpers, leverancier van

FSC-hout, aannemers en bouwers.

• Advies;

• Workshop;

• Ontwerp landschappelijk inrichting;

• Ontwerp van specifieke speelelementen;

• Kostenbegroting grondwerk en -inrichting;

• Het bouwen van speelelementen;

• Onderhoudsadvies natuurspeelgebieden en elementen.

Adviseur diverse groene speelruimten gemeente Den Haag; gemeente Lelystad; peuterspeelzaal en kinderdagverblijven in Rotterdam (2008-heden)

 

Wilco:

Vanuit mijn eigen ervaringen en door kinderen tijdens hun spel te observeren ben ik mij gaan realiseren dat kinderen enorm veel spelvarianten kunnen verzinnen met weinig materialen, zoals een tak en een kei. Een natuurlijk speellandschap waarin elementen geen vaste functie hebben, biedt dan ook oneindig veel speelmogelijkheden voor kinderen.

SHOP

aangesloten bij

Stichting Oase, Netwerk Springzaad

In het voortraject van advies tot ontwerp is een workshop een mogelijkheid om de uitgangspunten van het ontwerp te verwoorden, of om betrokkenheid van deelnemende partijen te  bevestigen. Schors en Scheef biedt verschillende workshops aan. De deelnemers van de workshops zijn hetzij beleidsvormers (volwassenen), hetzij gebruikers (kinderen).

 

Website In progress

Wilco Kwerreveld Schors en Scheef telefoon 0031(0)6 25 27 2117 email info@schorsenscheef.nl

werkplaats

Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam

 

postadres

Beukelsweg 15a, 3022 GB Rotterdam

Follow Us

made in rotterdam